Nếu hình ảnh có người đưa quan tài vào nhà anh em sẽ có cảm giác như thế nào? Lo lắng, hoảng sợ chính là tâm lý phổ biến mà ai cũng gặp phải. Liệu đó có phải là điềm báo sắp tới người thân trong gia đình bạn sẽ đi xa?