Nếu bạn thường xuyên thấy mình trúng số ở giải thưởng bình thường, khát vọng sung sướng và giàu có của bạn rất cao nhưng lại chỉ mong muốn được ban phát sự giàu sang từ một ai đó, không có sự cố gắng trong công việc.