Chiêm bao thấy một ổ trứng gà, trứng vịt có nhiều trứng báo hiệu bạn sắp có thêm tin vui từ công việc của mình. Những dự án mà bạn thực hiện đang mang lại kết quả tốt đẹp, thu nhập từ đó cũng tăng theo, bạn không phải lo lắng về tài chính nữa. Bên cạnh đó, đây là điềm báo anh em sắp mở rộng thêm mối làm ăn của mình hoặc được tăng lương do những nỗ lực của bạn trong công việc.