Nếu như bạn mơ thấy trộm vào nhà trường hợp có đàn bà vào nhà mình ăn trộm thì có nghĩa xung quanh gia đình bạn toàn những người đố kỵ, tiểu nhân. Những người này chuyên tìm cách để cản đường công việc của gia đình bạn. Tuy nhiên người trong gia đình bạn lại một lòng tin tưởng và coi trọng họ.

Xuất hiện tình huống này anh em không nên bỏ qua cặp số 49 – 80.