Để sử dụng được hình thức nạp tiền này, quý khách hàng cần đăng ký dịch vụ ebanking ( thanh toán trực tuyến ) tại ngân hàng quý khách đang sử dụng. Khi đã có ebanking, bạn chỉ cần mất khoảng 2 phút, để nạp tiền bằng hình thức này vào tài khoản game.