Càng ít người biết bản thân trúng số thì độ an toàn càng cao. Chỉ tiết lộ điều đó với rất ít người trong nhà để nhận được những trợ giúp khi đi đổi thưởng.