Ngược lại, nếu không trùng với kết quả, người chơi được cho là thua và mất hết số tiền cược trước đó. Bên cạnh đó, trong quá trình lựa chọn cược, các con số được dự đoán sẽ không bị cố định.